Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund

Internationaliserings­rådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning. 

Mina ansvarsområden:

Regionansvar

  • Asien (utom Indien)

Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Projektansvar

Projektledare Lnu för MIRAI 2.0. Mer information hittar du här: https://lnu.se/mirai

Programansvar

• University Studies Abroad Consortium (USAC), USA.

Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk

  • Partnerskap & Nätverk, Lnu

Fakultetskontaktperson

  • Fakulteten för konst och humaniora

Övrigt

  • Ansvarig Lnu's avtalsprocess Regler för etablering av internationella samarbetsavtal.
  • Arbetar med frågan ansvarsfull internationaliering.