Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund

Internationaliseringsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning. 

Mina ansvarsområden:

Regionansvar

  • Asien (utom Indien)
  • Sydamerika

Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Projektansvar

Projektledare Lnu för MIRAI 2.0. Mer information hittar du här: https://lnu.se/mirai

Programansvar

• University Studies Abroad Consortium (USAC), USA.

Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk

  • Partnerskap & Nätverk, Lnu

Fakultetskontaktperson

  • Fakulteten för konst och humaniora

Övrigt

  • Ansvarig Lnu's avtalsprocess Regler för etablering av internationella samarbetsavtal.