Charlotte Skoglund

Charlotte Skoglund

Internationaliseringsrådgivare Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Som internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer arbetar jag med universitetets övergripande internationaliseringsarbete och är ett stöd gentemot fakultet, verksamhetsstöd och ledning. 

Mina ansvarsområden:

Regionansvar

  • Asien (utom Indien)
  • Sydamerika

Regionansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets kontakter i regionen, samarbetsavtal (etablering och uppföljning) samt omvärldsbevakning.

Programansvar

• University Studies Abroad Consortium (USAC), USA

Programansvar innebär ett övergripande ansvar för universitetets deltagande i utbytesprogrammet gällande ansökan om finansiering, rapportering, kontakt med finansiär och informationsspridning.

Nätverk

  • Partnerskap & Nätverk, Lnu
  • SUHF's Framtida Administrativa Ledare

Fakultetskontaktperson

  • Fakulteten för konst och humaniora

Övrigt

  • Ansvarig avtalsprocess Internationella Samarbetsavtal
  • Projektansvarig alumn- och partnerevent i Japan 2018
  • Mentor Internationella Relationer 2017-2018
  • ER's kontakt mot Shanghaikontoret