Cheng Chang

Doktorand
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter

Jag arbetar inom det miljövetenskapliga forskningsfältet och är särskilt intresserad av mikroplastkontamination samt metankretsloppet i marina sediment.

Forskning

Vid Linnéuniversitetet tar jag inom kort min masterexamen i miljövetenskap och hållbarhet. Jag tog examen med en BSc i biologisk vetenskap från Qufu Normal University i Kina och en MSc i ekologi från South China Normal University. Jag har tidigare varit projektledare i 3,5 år på IVL Svenska Miljöinstitutet (Peking).

Mikroplastkontamination är föremål för min nuvarande forskning, som härrör från min master vid Linnéuniversitetet. Min tidigare masteruppsats fokuserade på de fysiologiska förändringar som sker i växter under olika stress. Det inkluderade surt regn, intensivt och svagt ljus och låg temperatur. Min grundexamen undersökte effekten av flera örter på minnesfunktionen hos möss. Efter min masterexamen började jag arbeta med ett antal initiativ inom miljö- och ekologiska sektorer, såsom vattenrening, vattenhantering, matavfall, biologisk mångfald och överföring av grön teknik, etc.

På grund av fördelen med att vara nära Östersjön fokuserar vår studie på att förstå nivån av mikroplastkontamination i Östersjön och komma fram till lösningar för att förbättra den marina miljön i Östersjöregionen. Denna erfarenhet har fått mig att tro att studier av mikroplaster är avgörande för att förstå och ta itu med deras inverkan på marina ekosystem. Den alarmerande prevalensen av mikroplaster i våra hav understryker vikten av forskning på detta område, som kan informera om politiska beslut och stödja insatser för att minska plastavfallet.

Vidare är jag särskilt intresserad av studiet av metankretslopp i marint sediment, ett område med stor potential för att främja vår förståelse av kolkretslopp och marina ekosystems roll i den globala kolcykeln. Genom att studera dessa ämnen hoppas jag kunna bidra till den bredare ansträngningen att skydda och bevara vår planets naturresurser.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)