Chiara Lenza

Chiara Lenza

Universitetslektor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43126, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap.

Jag har en transdisciplinär profil som utvecklats genom olika typer av utbildning, forskning och yrkeserfarenheter i olika länder (Italien, Brasilien, Bolivia, Libyen, Sverige) och sammanhang (Förenta nationerna-organ, italienska byrån för internationella utvecklingssamarbete, NGOs, diplomatiska beskickningar, universitet, Region Kalmar).

Jag har en masterexamen i "International Relations and Diplomatic Affairs" från University of Bologna, Italien och en doktorsexamen i "Humanistic Intercultural Studies" från University of Bergamo, Italien.

Jag var på besök som doktorand vid Nordic Institute of Latin American Studies vid Stockholms universitet i 2016.

Jag var post-doc i hälso- och vårdvetenskap på Nka, Nationellt Kompetenscentrum anhöriga, i Kalmar och forskade om det interkulturella perspektivet i familjestöd.

Mina forsknings- och utbildningsintressen fokuserar på kulturell mångfald, ursprungsbefolkningens kunskap, etniska minoriteters hälsa, ojämlikheter i hälsa, interkulturell hälsa och interkulturell kompetens inom sjukvården.

Undervisning

Jag undervisar både på grund- och avancerad nivå.

På avancerad nivå undervisar jag huvudsakligen på det internationella, tvååriga masterprogrammet Health Science, 120 hp. Jag är kursansvarig för kursen "Hälsa, mänskliga rättigheter och global rättvisa" och för kursen "Transdisciplinära perspektiv på mänsklig hälsa". Dessutom undervisar jag i andra kurser inom programmet och handleder studenter som skriver sin masteruppsats.

På avancerad nivå jag är kursansvarig för två på distanskurser om "Global Health" och "Gender Perspective on Global Health Ethics".

Tidigare har jag undervisat vid Högskolan Kristianstad och vid Katolska universitetet i La Paz, Bolivia där jag ledde kursen om Europeiska unionen som global aktör.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)