Jag arbetar som Eventkoordinator på Kommunikationsavdelningen. 

Projektleder Invigningen av Universitetskajen 2021, Linnéuniversitetets 10-års jubileum, Akademisk Högtid 2021 & 2022.  Arbetar med stora och mindre event, Kalmarmöten, Linnémöten mm. 

Tjänstledig från UB där jag arbetar som undervisande bibliotekarie.