Christel Olsson

Christel Olsson

Huvudprojektledare universitetskajen
Ledningsgemensamt
+46470708870
+46705437896
"Baronen, projektkontor", Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Kontaktperson förvaltningen i nätverk Hållbar utveckling