Christen Erlingsson Allenson

Christen Erlingsson Allenson

Docent
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
44137, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Medicine doktor, Docent i omvårdnad och biträdande studierektor i forskarutbildning i vårdvetenskap. 

Undervisning

Jag är lärare främst i kurser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen, t.ex. Kvalitativa forskningsmetoder, Självständigt arbete (Examensarbete) i vårdvetenskap avacerad nivå, och Introduktion till forskarutbildning i vårdvetenskap.

Forskning

Mina forskningsområden inkludera familjefokuserad omvårdnad, hälsa och hälsovetenskap, kulturarvets betydelse för hälsa, anhörigvårdande, forensisk omvårdnad och våld i nära relationer. 

Ett  exempel på ett pågående projekt är ett Erasmus+ projekt som involverar fem friluftsmuseer (i Sverige, Norge, Danmark, UK & Ungern) samt tre universitet (Linnéuniversitetet, Newcastle University och Århus Universitet). En intervention genomförs med målet att stödja välbefinnande hos äldre personer med demens. 

I ett samarbete med University of KwaZulu-Natal (UKZN), Durban, Sydafrika arbetar vi med att förankra kvalitativa metoder och familjefokuserad omvårdnad i utbildningar på avancerad och forskarutbildningsnivå inom UKZN Nursing Department, främst inom intensivvård och akutinriktningar.

Uppdrag

Nyligen avslutades ett uppdrag att utvärdera ett projekt "Konst och hemslöjd i Emmaboda (KoHiE)" inom den regionala satsningen "Hälsa och Kultur i hälsolänet Kalmar län". KoHiE var en återhämtningsintervention och personer med psykisk ohälsa deltog i konst och hemslöjdsaktiviter i form av studiecirklar .

Under 2016 och 2017 har jag uppdrag att leda processen att etablera Hälsovetenskap som nytt huvudområde på magister- och masternivå och för inrättningen av Hälsovetenskap som ett nytt forskarämne på LNU.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forskning­översikt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))