Christer Foghagen

Christer Foghagen

Universitetsadjunkt
Institutionen för organisation och entreprenörskap Ekonomihögskolan
A3070, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i turismvetenskap vid turismprogrammen vid Ekonomihögskolan.

Forskning

I min forskning arbetar jag med frågor som rör turism och turismutveckling i relation till kust- och havsmiljöer, klimatförändringar och hållbar utveckling, platsskapande och destinationsutveckling.

I forskningen läggs fokus på ett antal fallstudier som bl.a. inbegriper algblomning och dess konsekvenser för kustnära turism (särskilt campingturism), småföretagande och Ölands skördefest, världsarvet "Södra Ölands odlingslandskap".

Jag arbetar med en variation av metoder för bearbetning och analyser av mina resultat. Från GIS (Geografiska Informationssystem), kvantitativa och statistiska metoder som exempelvis regressionsmodeller, till kvalitativa intervjuer.

Jag är doktorand i miljövetenskap och ingår i forskargruppen Entreprenörskap, ledning och organisering i spänningsfält och allianser (ELOSA).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))