Christer Foghagen

Christer Foghagen

Universitetsadjunkt
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar i turismvetenskap vid turismprogrammen vid Ekonomihögskolan.

Forskning

I min forskning arbetar jag med frågor som rör turism och turismutveckling i relation till kust- och havsmiljöer, klimatförändringar och hållbar utveckling, platsskapande och destinationsutveckling.

I forskningen läggs fokus på ett antal fallstudier som bl.a. inbegriper algblomning och dess konsekvenser för kustnära turism (särskilt campingturism), småföretagande och Ölands skördefest, världsarvet "Södra Ölands odlingslandskap".

Jag arbetar med en variation av metoder för bearbetning och analyser av mina resultat. Från GIS (Geografiska Informationssystem), kvantitativa och statistiska metoder som exempelvis regressionsmodeller, till kvalitativa intervjuer.

Jag har en examen från forskarutbildningen i kulturgeografi, filosofie licentiatexamen (Fil.Lic), och jag är doktorand i miljövetenskap.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))