Christian Waldmann

Christian Waldmann

Professor
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Mina forskningsintressen omfattar bl.a. skrivande vid språk- och läsrelaterade svårigheter, barns språkinlärning, språkutveckling i skolkontexter och svensk grammatik.

Undervisning

Jag undervisar främst i språk- och skrivutveckling inom förskollärarprogrammet och speciallärarprogrammet och handleder/examinerar uppsatser och examensarbeten inom bl.a. lärarutbildningen.

Forskning

Jag arbetar som forskare inom forskningsprojektet "Skrivande på gymnasienivå hos elever med och utan en historia av lässvårigheter i grundskolan", som finansieras av Vetenskapsrådet (2019-2022). Projektet syftar till att synliggöra vilken betydelse svenska elevers språk- och läsförmågor i grundskolan har för deras skrivande och kunskapsutveckling i gymnasiet.

Uppdrag

Interna uppdrag

Externa uppdrag

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)