Christina Dahlgren är Director artium och ansvarar för Det kulturella universitetet. Inom hennes ansvarsområde ligger kultur på Linnéuniversitetet, projekt där konst och vetenskap möts samt samverkan med extern kulturverksamhet.

Läs mer om Det kulturella universitetet

Christina Dahlgren håller också utbildningar i retorik/muntligt framträdande, medierelationer och kriskommunikation, samt fungerar som moderator vid olika tillställningar. Christina har en magisterexamen inom medie- och kommunikationsvetenskap och har varit anställd på Linnéuniversitetet sedan 2007.

Uppdrag

NUAS kommunikationsgrupp
Adjungerad i styrelsen för Linnés Råshult
Vetenskapsrådets Expertgrupp för att förnya svensk forskarutbildning
Möckelsnäs Forum

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

  • Dahlgren, C., Torhell, C. (2021). Det kulturella universitetet. När nyfikenhet, driv och kreativitet möts : -bibliotekariens roll som producent och utvecklare.. Stockholm, Kungliga Biblioteket. 17-26.

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))