Christina Ionescu

Christina Ionescu

Controller
Fakultetskansliet för samhällsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag arbetar med ekonomi- och resursfördelningsfrågor samt ekonomiuppföljning på fakultetsnivå. Vidare arbetar jag med analyser, budget, prognoser, verksamhetsuppföljning, bokslut samt med att samordna, utveckla och förbättra befintliga processer. Mitt arbete sker nära fakultetsledningen och jag är också funktionsansvarig för  ekonomifunktionen.