Christina Öberg

Christina Öberg

Professor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Christina Öberg har en bakgrund med ledande befattningar inom ekonomi/finans i näringslivet. Hon disputerade 2008 vid Linköpings universitet, blev docent 2012 vid Lunds universitet och är sedan 2014 professor. Christina har gästforskat vid Harvard, Stanford, University of Florence, Exeter, Manchester, Bath och i Taiwan. Hon har författat närmare 100 forskningsartiklar, flertalet bokkapitel och böcker. 

Hennes forskning är intressedriven med ett fokus på nya sätt att bedriva affärer, marknaders funktionssätt och förändring. Förvärv, delningsekonomin, 3D printing, hållbarhet, innovation, nätverk och ekosystem tillhör fenomen som hon beforskat, liksom frågor kring hur företagsledare tänker kring en framtid som inte följer av dagens förutsättningar.

Forskning

"Förändring är det enda konstanta" lär någon ha sagt. Men förändring tenderar att beskrivas som som trender och deras utveckling. Inte som nya mönster, logiker och förutsättningar. Mina forskningsintressen berör fråga om företagandets förutsättningar och marknaders förändring. Vad hände när delningsekonomin fick ett genomslag och företag plötsligt fann att de konkurrerade med konsumenter? Vad gör du om du är ett distributionsföretag eller underleverantör och 3D-printing förespår att företag tar hem sin produktion? Och hur påverkas företagsledares beslut av AI, som som beslutsverktyg förstärker bilden av att framtiden är en fortsättning på nuläget, men samtidigt skapar förändringar som inte är det?

På min buzzword-lista över fenomen som intresserar finns ekosystem, förvärv, delningsekonomin, innovation, AI, 3D, hållbarhet och disruption, där jag intresserar mig för hur företag är beroende av varandra, begränsas och förstärks i sina övertygelser av parter runt omkring dem, normalt motverkar varje förändring som de inte själva beslutat, och för hur vi kan förstå detta med hjälp av perception och logiker.    

Uppdrag

Inom LnU:
Forskningsledare, M&IB, Marketing & International Business
Vice ämnesordförande, Företagsekonomi

Externt:
Diverse styrelseuppdrag och uppdrag inom forskningsråd
Expert i marknadsdomstolen
Ordförande, Nordisk Företagsekonomisk Förening/NFF Nordic Academy of Management

 

 

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))