Christina Rosén

Christina Rosén

Universitetslektor
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Christina Rosén är fil. dr och universitetslektor i språkvetenskap, tyska.

Jag har genomgått lärarutbildning i engelska och tyska och har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskola och på komvux samt av uppdragsutbildning vid företag. 2006 disputerade jag vid Lunds universitet i ämnet tyska, språkvetenskaplig inriktning, med avhandlingen "Warum klingt das nicht deutsch?" Probleme der Informationsstrukturierung in deutschen Texten schwedischer Schüler und Studenten. Avhandlingen handlar om informationsstrukturering i texter på tyska skrivna av svenska skolelever och studenter. I senare forskningsprojekt har jag undersökt språkutvecklingen hos svenska inlärare av tyska samt tyska inlärare av svenska (informationsstruktur i texter) samt vikten av skriftlig produktion i språkundervisningen. Eftersom jag är mycket intresserad av andraspråksinlärning tar jag i ett antal av mina publikationer även upp en didaktisk aspekt . Jag har även varit koordinator i europeiska nätverk, med inriktning mot andraspråksinlärning och fortbildning av språklärare och vistades en termin som gästlärare vid Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Öresundprofessuren) 2009-10.

Forskning

Pågående projekt är " Klassrumspraktiker för att främja elevers skrivande i moderna språk".

Att annat projekt är "The use of digital learning tools in the European language classroom", där vi jämför digitaliseringen av skolan i Sverige och Tyskland, ett samarbete inom entreprenörskap och språkinlärning.

Koordinator i ett tyskt nätverk 2011-2015: Kobalt-DaF: Annotation und Analyse argumentativer Lernertexte. - Konvergierende Zugänge zu einem schriftlichen Korpus des Deutschen als Fremdsprache. Vårt nätverk består av forskare inom korpuslingvistik och andraspråksinlärning i nära samarbete med Humboldt-universitetet i Berlin och Falko-korpusen. Vi är 10 forskare som gör olika analyser av tyska L2-texter, producerade av ryska, kinesiska och svenska studenter. Vår annoterade korpus finns tillgänglig i Falko-korpusen. Hemsida: http://www.uni-konstanz.de/Kobalt

 

Uppdrag

Forskarskolan FRAM med 10 licentiander, finansierad av VR, avslutades 2015 och publikationer och mer information finns under länken
http://www.isd.su.se/de-fr%C3%A4mmande-spr%C3%A5kens-didaktik

Vetenskaplig ledare för den skrifliga modulen "Skriftlig produktion och interaktion" inom skolverksprojektet Språksprånget, fortbildning för lärare i moderna språk:

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/1a-moderna-sprak/Grundskola/911-skriftlig-produktion-och-interaktion

Sverige måste satsa på en språkstrategi och i vårt projekt "Rikare med språk" arbetar vi på olika nivåer för att få fler elever och studenter att satsa på ett främmande språk utöver engelska.

Mer information hittar du under följande länkar:

http://www.fba.uu.se/verksamhet/forskning-och-utveckling/rikare-med-sprak--projekt---sprakregion-uppsala-och-vaxjo/

https://www.goethe.de/ins/se/sv/spr/eng/nrs.html

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))