Jag arbetar som ekonom i redovisningssektionen, som försäkringssamordnare när det gäller försäkringar hos Kammarkollegiet och med momsredovisning.