Jag jobbar som utbildningsadministratör för kurser som ges på campus Kalmar inom idrottsvetenskap, idrottsmedicin, pedagogik och utbildningsvetenskap samt kurser inom lärarutbildningen.