Christine Tidåsen

Christine Tidåsen

Universitetslektor
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
A3052, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag undervisar i entreprenörskap och marknadsföring. Min doktorsavhandling handlar om generationsskiften i familjeföretagande. Mina forskningsintressen nu rör framför allt samhällsentreprenörskap. Nu, och några år framåt, forskar jag tillsammans med kollegor från idrottsvetenskap, socialt arbete, svenska som andra språk samt medieteknik på Linnéuniversitetet samt på Halmstad Högskola om hur ideella idrottsföreningar kan arbeta med inkludering av invandrare och funktionsnedsatta i sina verksamheter. Projektet är kallat I3-projektet och är finansierat av bl.a. Region Kronoberg, Smålandsidrotten och Växjö kommun. I september 2016 avslutade jag ett två år långt forskningsprojekt, ELMA, om hur entreprenöriellt lärande och problemlösning i matematik kan stötta varandra i grundskolan. Det projektet var finansierat av Familjen Kamprads stiftelse. 

Undervisning

Då jag är lektor i marknadsföring och entreprenörskap undervisar jag framför allt i de båda ämnen. Ofta fungerar jag som handledare till uppsatser. Har tidigare varit programansvarig för SMEK, Marknadsföringsprogrammet, EDB och PIB.

Forskning

Johannisson, B & Tidåsen, C 1996 The External Control of the Family Business. Rent X Bryssel, Belgien.

Tidåsen, C 1996 Successions in Family Firms - A Relational Perspective. Rent X, Bryssel, Belgien. Tidåsen, C

1997 Generationsskiften i Familjeföretag - Dynamiken i triader. Research Proposal vid Lunds Universitet. Tidåsen, C

1997 Generationsskiften i familjeföretag. Överföring av affärsrelationer. En narrativ ansats? 9th Nordic Conference i Bodø.

Johannisson, B & Halvarsson, D & Lövstål, E & Tidåsen, C 1998 Learning Synergies on the University and Community Border - Business Students in Dialogue with New Starters. 10th Nordic Conference Växjö.

Tidåsen, C 1998 Överföring av affärsrelationer under generationsskiften i familjeföretag. 10th Nordic Conference, Växjö.

Eriksson, J & Tidåsen, C 1999 Att introducera nya medarbetare vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet. Växjö universitet.

Tidåsen, C 1999 Att studera relationer under generationsskifte i familjeföretag: min metod! The Nordic Ph.D Conference on Business Studies, Tammerfors universitet 17-19 augusti 1999.

Johannisson, B & Halvarsson, D & Tidåsen, C 1999 Teaching Entrepreneurship at the University Level – Learning Synergies on the Community border. Nordic Conference, Helsingfors.

Tidåsen, C 2000 Succession in Family Businesses – The Transformation of Networks in Family Firms during Successions. Nordic Ph.D Conference on Business Studies i Århus, juni 2000.

Tidåsen, C 2001 Generationsskiften i familjeföretag – Att ta över pappas affärskontakter. Högre mellanseminarium i ekonomi vid Växjö universitet 7 juni 2001.

Tidåsen, C 2001 Successions in Family Businesses – How to conquer and build up new business relationships. EGOS-konferensen i Lyon 5-7 juli 2001.

Tidåsen, C 2004 Att ta över pappas affärskontakter. En studie av dynamiken i triader under generationsskiften i familjeföretag. Högre slutseminarium i ekonomi vid Växjö universitet 18 oktober 2004.

Tidåsen, C 2004 Peer Teaching – a way to enhance learning on EBD. Council for Higher Education in Sweden project nr 111/G02.

Tidåsen,C 2009 Att ta över pappas bolag. En studie av transformation i triader under generationsskiften i familjeföretag Doktorsavhandling vid Växjö universitet

Tidåsen, C 2009 Successions in Medium Sized Family Firms. An empirical study on network transformation in triads. Konferenspaper i Hasselt på Familjeföretagskonferens.

Tidåsen, C 2012 Socialt kapital i generationsskiften, kapitel i Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist (red), Familjeföretagande - affärer och känslor. Stockholm: SNS

Tidåsen, C, Westerberg, M, Palmér, H, Karlsson, L, Kivimäki, K, Leonardson, J Wilde Björling, MM & Lindh, I 2015 Studying Entrepreneurial Learning in a Primary School Setting in Sweden. Konferenspapper på 3E-konferensen i Bryssel.

Tidåsen, C, Westerberg, M, Leonardson, J, Wilde Björling, MM, Lindh, I & Kivimäki, K 2016 Implementing entrepreneurial learning in Swedish schools through participatory action research. Konferenspaper på 3E-konferensen i Leeds.

Tidåsen, C & Westerberg, M 2016 Enterprise education in primary schools: A participatory action research approach. Konferenspaper på RENT i Antwerpen.

Uppdrag

Suttit i olika styrelser och nämnder samt deltagit i en mängd utredningar över åren. Har arbetat på Växjö högskola, Kalmar högskola och Linnéuniversitetet sedan 1996. Sedan 2015 har jag inga uppdrag utöver att jag är projektledare för forskningsprojekt.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB