Jag är inblandad i projektet BLUEPRINT (Biological lenses using gene prints) vars mål är att etablera ett tillförlitligt sätt att härleda miljöstatusen i Östersjöns med hjälp av indikatorer som exempelvis biologisk mångfald och genetisk data från akvatiska mikroorganismer. Min forskning inom detta projekt är inriktat på att göra ekofysiologiska experiment med modell bakterier och cyanobakterier för att fastställa samband mellan de viktigaste miljöpåverkande faktorerna och finna potentiella genetiska kännetecken mellan utvalda näringsflöden/biokemiska processer hos bakterier. Jag är även intresserad av att undersöka hur olika miljögifter påverkar bakterier och hur effektivt olika mikroorganismer kan bryta ner dessa ämnen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)