Profilbild

Christopher von Koch

Docent
Institutionen för ekonomistyrning och logistik Ekonomihögskolan
+46470708222
+46725941242
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Jag är universitetslektor i företagsekonomi, med inriktning mot företagsfinansiering. Min forskning är inriktad mot bolagstyrning och finansanalytiker. Jag studerar finansanalytiker främst i deras egenskap som informationsintermediärer och övervakare i olika bolagstyrningssystem. Dessa studier sker oftast som en jämförelse mellan olika internationella bolagsstyrningssystem. De forskningsprojekt jag deltar i är knutna till The Corporate Governance Research Group vid Linnéuniversitet. Jag undervisar framförallt i finansiell teori på avancerad nivå. Dessutom handleder jag examensarbeten inom finansiell ekonomi.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Patent (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))