Claes Ohlsson

Claes Ohlsson

Docent
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Claes är docent och universitetslektor i svenska språket och har arbetat vid Linnéuniversitetet sedan 2017. Han har tidigare varit verksam vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Claes forskar gärna om språkbruk och kommunikation i olika sammanhang med särskilt intresse för språk och privatekonomi och för hur myndigheter och företag kommunicerar. Han undervisar både på kurser inom grundutbildningen och på avancerad nivå samt inom forskarutbildningen.

Undervisning

Claes undervisar främst på uppsatskurser och kurser på avancerad nivå, däribland Kriskommunikation, Terminologi och kurspaketet Språkrådgivning och textvård. Han undervisar även inom fakultetens forskarutbildning och handleder doktorander.

Forskning

Claes har främst forskat om institutionell språkanvändning i förhållande till både organisationer och individer och med en teoretisk-metodologisk plattform i text- och diskursanalys. Hans specialområde är språk och kommunikation inom finansekonomi- och näringslivsdiskurser med två övergripande teman. I det första temat har han undersökt och diskuterat hur krav på ökad finanskunskap hos privatpersoner manifesteras i olika facktextgenrer och som övertygandemål. I detta tema har han också genomfört studier av bankers marknadsföring ur ett historiskt perspektiv. Det andra forskningstemat utgår främst från hur stora företag använder språkbruk och kommunikation för att visa och legitimera olika typer av ansvarstagande i förhållande till intressenter och verksamhetsmål, t.ex. i årsredovisningar eller värdegrundstexter.

Under perioden 2022–2025 arbetar Claes med forskningsprojektet Marknadens språk som är ett flervetenskapligt samarbete mellan idéhistoriker och språkvetare från tre lärosäten (Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola). Projektet är finansierat av stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond med placering vid Göteborgs universitet. Projektets huvudmål är att undersöka och diskutera marknadsbegreppets användning och förändring över tid – från medeltid till nutid – med hjälp av datalingvistiska metoder i ett stort material med texter från olika samhällsområden.

Claes är också verksam i ett internt nätverk om migrationsforskning (under namnet Plattform Migration 2018–2021) med forskare från flera fakulteter vid Linnéuniversitetet. Han ansvarar för delprojektet Det självklara språket? Språk som nyckelbegrepp i dagens integrationsarbete tillsammans med Johanna Salomonsson från Institutionen för svenska språket.

Publikationer i DiVA

Länkar: Google Scholar, Academia.edu, Researchgate

Uppdrag

Claes är invald som ledamot i fakultetsstyrelsen från och med 2022. Han är kontaktperson för Centrum för fackspråk (CFS) och också medlem i programrådet för Facköversättarprogrammet vid Institutionen för språk samt i styrgruppen för LiLa lab.

Publikationer

Publikationer i urval

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)