Clara Alfsdotter

Clara Alfsdotter

Doktor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är yrkesverksam som arkeolog och osteolog (osteologi är läran om skelett) sedan 2012. Jag är anställd av Bohusläns museum och forskar inom företagsforskarskolan GRASCA (Graduate School in Contract Archaeology).

Forskning

Min forskning handlar om hur vi kan spåra behandlingen av de döda utifrån humant skelettmaterial. Min licentiatavhandling (Bad Death at Sandby borg: A Bioarchaeological Analysis of Intergroup Violence and Postmortem Agency of Unburied Corpses) undersöker massakern i järnåldersborgen Sandby borg på Öland ur ett bioarkeologiskt perspektiv, där studier av modus operandi, tafonomi och social respons till de döda studerats. Tafonomi, begravningslagar, innefattar studiet av de processer som ligger bakom nedbrytningen av organisk materia efter döden.

Doktorsavhandlingen fokuserar på forensisk arkeologi, närmare bestämt på metodutveckling och integrering av osteologisk, arkeologisk och forensisk tafonomi och teori genom studier av mänsklig förruttnelse. Forskningen ämnar förbättra kunskapen om hur den förruttnande kroppen interagerar med sin omgivande miljö, och i förlängningen förbättra tolkningen om vilka tafonomiska processer som kroppen har genomgått efter döden. Forskningen kan hjälpa till att svara på frågor såsom: Ligger kroppen på sin ursprungliga plats? Har kroppen påverkats av djur eller människor? Har den legat i tomrum eller varit täckt av sediment? Kan vi spåra ett händelseförlopp utifrån sammanhanget som kroppen ligger i? Med min tvärvetenskapliga forskning vill jag stärka samarbeten mellan forensiska, polisiära, arkeologiska och osteologiska verksamheter.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)