Clarinda Sousa Jansberg

Clarinda Sousa Jansberg

docent
Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap Ekonomihögskolan
A3021, Hus Forma, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Clarinda Rodrigues är docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Hon har en doktorsexamen i ekonomi (med inriktning marknadsföring) från Universidade do Porto i Portugal.

Clarindas tvärvetenskapliga forskning inom varumärkesförvaltning täcker in forskningsfält såsom relationen mellan konsument och varumärke, varumärkesidentitet och sinnesmarknadsföring. Mer specifikt bidrar hennes forskning med ny kunskap om utlösande faktorer och utfall vad gäller kärlek eller hat för ett varumärke, de två motpolerna på spektrumet av relationer mellan konsument och varumärke. Hennes intresse för varumärkesförvaltning har över åren utvecklats från sinnesmarknadsföring till studier av vilken påverkan varumärkesupplevelser och varumärkesidentitet har på positiva och negativa relationer mellan konsument och varumärke. I sin senaste forskning, med fokus på Generation Y och Z, var hon involverad i projekt som undersökte hur varumärken kan hantera samhälleliga och miljömässiga utmaningar i en tidsålder där allt färre identifierar sig i relationen konsument-varumärke och där känslor av varumärkeshat får större spridning. I sin forskning strävar hon därför efter att belysa de utlösande faktorerna och utfallen av relationerna mellan konsument och varumärke som nyckeln till att underlätta processen för varumärkesbyggande på 2000-talet.

Hon undervisar framförallt i varumärkesförvaltning, sinnesmarknadsföring, innovationsförvaltning, detaljhandel och service management, forskningsmetoder, samtida marknadsföringsforskning, samt tillämpad marknadsföringsanalys. Hon är även kursansvarig för examensarbeteskurserna på programmen Detaljhandel och service management samt Customer experience management.

Vad gäller övriga bidrag till forskningssamhället så är Clarinda recensent för bland annat Journal of Business Research, Journal of Product and Brand Management. Hon är även aktiv i arrangerandet av internationella konferenser. Hon var ordförande för den 12e Global Brand Conference of the Academy of Marketing (Sverige, 2017) och hade ett delat ordförandeskap för the Special Session on Sensory Branding vid den 21a AMS World Marketing Congress (Portugal, 2018). Hon var även ordförande för Track Negativity and Brands vid den 14e Global Brand Conference of the Academy of Marketing (Tyskland, 2019).

Hon är vidare en erfaren varumärkesstrateg och internationell marknadsföringskonsult som har jobbat för ett antal bolag innan hon anslöt sig till akademin. Hon är en regelbunden talare vid såväl akademiska konferenser som företagskonferenser där hon håller föredrag om relationen mellan konsument och varumärke och sinnesmarknadsföring.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)