Constanta Olteanu

Constanta Olteanu

Professor
Institutionen för matematik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Constanta Olteanu är professor i matematikdidaktik.

Undervisning

Jag undervisar inom Lärarutbildningen och är kursansvarig/examinator för matematikkurser i lärarprogrammet samt i programmering. Jag är mycket intresserad av undervisningsfrågor och är involverad i uppdragsutbildningar samt i samarbete med forskare och verksamma lärare kring konkreta frågor som handlar om elevernas lärande i matematik och hur man skapar förutsättningar för att utveckla sådant lärande. Dessutom har jag ett starkt intresse för användningen av metodisk variation för att utforma undervisning som ger eleverna möjlighet att förstå och arbeta med matematik samt med matematiken inom programmering.

Forskning

Mitt forskningsintresse rör lärande, undervisning och kommunikation med fokus på lärandets innehåll i matematik. Med utgångspunkt i att skillnaden mellan att ha möjlighet att förstå något på ett visst sätt och att förstå samma sak på ett annat sätt, kan få avgörande konsekvenser för elevernas lärande är mitt huvudintresse att studera vilka de viktigaste funktionerna i interaktionen och kommunikationen som sker i klassrummet är, och vilka funktioner som främjar uppkomsten av djup och meningsfull undervisning och lärande i matematik (särskilt i algebra). Dessutom använder jag mina kunskaper i matematik, didaktik och datavetenskap för att förstå den potentialen som programmering kan tillföra till undervisning, lärande och kommunikation.

Uppdrag

Jag har lett och deltagit i flera forskningsprojekt. Nedan listas några projekt som bedrivs eller som har avslutas. 

Jag är bland annat projektansvarig och vetenskaplig ledare för framtagandet av modulen på temat algebra inom ramen för ”Mattelyftet”. Här finns artiklar som handlar om programmering. Dessutom är jag projektansvarig och vetenskaplig ledare för framtagandet av programmeringsmodulen inom grundsärskolan. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Övrigt (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))