Corina Löwe

Corina Löwe

Docent, prodekan
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, och har arbetat på Linnéuniversitetet sedan 2004. Efter mina studier i tyska i Växjö doktorerade jag 2011 vid Stockholms universitet. I min avhandling undersökte jag vilken samhällsbild östtyska barndeckare försökte förmedla sina unga läsare i DDR.

Innan jag flyttade till Sverige arbetade jag i Tyskland som gymnasielärare och som lärare för yrkesutbildning.

Jag är examinator för Goethe-Institutet https://www.goethe.de/ins/se/sv/index.html.  

Undervisning

Jag undervisar tysk konversation, realia och litteratur på grundnivå inom ämnet tyska. Jag handleder och examinerar uppsatser på kandidat- och avancerat nivå inom tysk litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och realia. IJag har också undervisat i barnlitteraturkurser inom ämnet litteraturvetenskap.

Forskning

Hur kan estetiska medier berätta för barn och ungdomar om klimatförändringar utan att spä på klimatångest? Hur tolkar författare vår samtid och framtid, t.ex. när det gäller matproduktion och -konsumtion? Hur trovärdigt och autentiskt berättar texter om historiska skeenden som t.ex. Berlinmurens fall? Dessa frågor utgör mina primära intresseområden som utgör min nuvarande forskning inom specialområdet barn- och ungdomslitteratur Min övergripande syn är att barnlitteraturen är en seismograf för samhälleliga processer och därför ett mycket angeläget undersökningsämne. Som medlem i CHILLL (Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning) strävar jag efter att utveckla forskning inom det barn- och ungdomslitterära fältet.

Ett annat intresseområde är studier av intermodalitet och multimodalitet. Exempelvis tittar jag på hur rättegångar och deras berättelser medieras i tidningsnyheter, film och skönlitteratur (detta projekt bedrivs i samarbete med Beate Schirrmacher).

Min forskning är knuten till IMS (Linnaeus University Research Center for Intermedial and Multimodal Studies), där jag arbetar med i två olika arbetsgrupper: Transmedieringar av det antropocena till estetiska medier, där vi bl.a. tar fram en antologi vid det arbetsnamn Välkommen till framtiden-Didaktiska perspektiv på barnlitteratur och -film med hållbarhetsteman. Den andra arbetsgruppen Narrating the Trial – Transmediating Authenticity utvecklar rättegångsprojektet.

Jag arbetar också med film- och litteraturdidaktiska frågor, t.ex. hur grafiska romaner romaner kan användas för språkinlärning. Jag är medlem i CÄHL (Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora vid Linnéuniversitetet), där vi utvecklar ämnesdidaktisk forskning.

Ett ämnesområde som jag har tillägnat mycket forskningsarbete de senaste åren är hur virtuell mobilitet kan användas i undervisningssammanhang på universitetsnivå. Arbetet startades i samband med att jag ledde arbetsgruppen Global Classroom, men har sedan fördjupats genom internationellt samarbete inom ERASMUS+ projektet MOONLITE (MOOCs for social inclusion & employability)  https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/om-linneuniversitetet/vision-och-vardegrund/integration/

Förutom medlemskap i LNUs forskningsgemenskap är jag medlem i GLS (Germanistische Literaturwissenschaft in Schweden) och IDV (Internationaler Deutschlehrerinnen – und Deutschlehrerverband).

Mellan 2013 och 2019 har jag varit redaktör för den vetenskapliga tidskriften Moderna Språk js.ub.gu.se/ojs/index.php/modernasprak .Regelbundet skriver jag artiklar i LINGUA, tidskriften som ges ut av Språklärarnas riksförbund.

Uppdrag

Mellan 2012 -2019 har jag varit jag programansvarig för bachelorprogrammet/kandidatprogrammet SKK (språk, kultur och kommunikation).

Mellan 2015-2017 har jag lett LNUs arbetsgrupp Global Classroom som främjar internationalisering på hemmaplan (virtuell mobilitet).

Mellan 2016-2019 arbetade jag  i Erasmus+ projektet MOONLITE. .

Sedan 2017 är jag studierektor för ämnet tyska.

Sedan 2018 är jag medlem i juryn till Europeiska kvalitetsutmärkelsen https://www.skolverket.se/undervisning/europeiska-kvalitetsutmarkelsen-i-sprak i språk, som delas ut till meriterande språklärare och modersmålslärare för innovative projekt.

Sedan 2019 är jag viceprefekt för institutionen för språk.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))