Cornelia Witthöft

Cornelia Witthöft

Professor, vicerektor för forskning
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
43032, Hus Vita, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är professor i livsmedelsvetenskap med inriktning på nutrition/livsmedelskemi vid institutionen för kemi och biomedicin. Min forskning handlar om matens kvalitet samt utveckling av nya hälsosamma livsmedel. Därför är jag intresserad av att karakterisera näringsämnen i råvaror och livsmedel och att studera hur livsmedelsprocesser påverkar näringsämnena. Ytterligare fokus ligger på forskning om matens effekt på människans hälsa. Mitt särskilda forskningsintresse under de senaste 25 åren har varit forskning kring vitaminet folat, vilket är ett bristvitamin i många länder.

Undervisning

Jag undervisar studenter inom ämnena livsmedelskunskap, näringslära, livsmedelskemi och livsmedelsanalys i flera av Lnu:s program, t ex kandidatprogrammen "nutrition och livsmedelsvetenskap" eller "hälsovetenskap" samt i en kurs inom entreprenörskap. Jag är också handledare och examinator för examensarbeten.

Forskning

Välbefinnandet och hälsan påverkas av kosten som ska vara hälsosam, mättande och god. Koststudier visar däremot att vår kosthållning är långt ifrån optimal och målet att arbeta mot en förbättring av människors matvanor kräver vetenskapligt underbyggda näringsrekommendationer, kunskap om maten samt ett stort utbud av välsmakande och hälsosamma livsmedel. Genom att karakterisera råvaror och livsmedel samt att undersöka hur traditionell matberedning och industriella tillverkningsprocesser påverkar matens kvalitetsegenskaper och näringsinnehåll, erhåller vi underlag för att kunna utveckla nya hälsosamma livsmedel. Matens effekt på hälsan studeras sedan med hjälp av humanstudier eller in vitro/simulationsmodeller för att få kunskap om näringsämnenas absorption, biotillgänglighet och metabolism. Sedan 25 år tillbaka har jag ett särskilt intresse för vitaminet folat. Livsmedelsprocesser kan påverka folathalten både positivt och negativt, och fortfarande är kunskapen om vitaminets biotillgänglighet och effekt på hälsan begränsad.

Video-sändning från Kalmarsundsveckan 2020 där Cornelia Wiffhöft medverkar. Skrolla ner till "Dåtidens mat – Är dåtidens mat framtidens mat".

Uppdrag

  • LNU:s vicerektor för forskning (sedan 2021, på 30 %)
  • Ledamot i Livsmedelsverkets expertgrupp för nutrition och folkhälsa
  • Nominerad vetenskaplig expert i revideringen av de Nordiska Näringsrekommendationer 2022
  • Ledamot i styrgruppen för Livsmedelsutveckling Sydost i Kalmar län
  • Ledamot i styrgruppen för Hushållningssällskapets Utvecklingscentrum vid Torslunda
  • Lnu:s kontaktperson för livsmedel inom Småland-Blekinge South Sweden
Film: Groddning - ett smart sätt att få i sig vitaminet folat

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))