Cornelius Holtorf

Cornelius Holtorf

Professor
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag läste förhistorisk arkeologi, antropologi och humanosteologi i Tyskland, England och Wales. Efter min avhandling 1998 var jag anställd som forskare och lärare vid Göteborgs universitet (1998-1999), University of Cambridge (1999-2002), Riksantikvarieämbetet Stockholm (2002-2004) och Lunds universitet (2005-2008).

Sedan 2008 jobbar jag i Kalmar, sedan 2011 som professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Jag leder forskarskolan GRASCA.

Sedan 2017 innehar jag på Linnéuniversitetet en Unescoprofessur i 'Heritage Futures' som sysslar med framtiden i relation till kultur- och naturarv.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))