Corrado Matta

Corrado Matta

Universitetslektor
Institutionen för pedagogik och lärande Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

I am senior lecturer at the department of Education and Teacher's practice. 

Undervisning

I teach in a number of research method courses, both qualitative and quantitative methods, as parts of several programs including teacher education, general education and working life education.

Forskning

My research concerns mainly the philosophical foundations of social research methods and their application in educational research. I have researched on a number of methodological controversies in educational science. Other research topics are the epistemic status of theories of learning, the ontology of human learning and the philosophical foundations of educational neuroscience.

I am a member of the research group SITE (läroplansteori och didaktik).

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)