Dagmar Brunow

Dagmar Brunow

Docent
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag har undervisat i filmvetenskap sedan 1999 vid olika universitet och högskolor (Växjö, Lund, Halmstad) samt handlett uppsatser. Jag har varit kursansvarig för Samtida filmproduktion och –distribution, Filmens historia, World Cinema, Europeisk film, Dokumentärfilm, Film, arkiv och digital kultur, Representations of HIV/AIDS in Moving Images; Filmteori; Film, genus och etnicitet. Jag har även regelbundet undervisat i genusvetenskap vid Södertörns Högskola.

Distanskursen Att forska med film som redskap har jag utvecklat tillsammans med Anna Sofia Rossholm. Den ges i samverkan med Akademin Valand i Göteborg from vt18. I den utforskas videoessän som metod för akademisk publicering, som teoretisk instrument och som verktyg för konstnärlig forskning. Nästa gång kommer den att ges ht21.

Forskning

Jag har för närvarande två aktuella forskningsprojekt som båda genomförs inom LNUs spetsforskningscentrum IMS - intermediala och multimodala studier.

 

Det förlorade kulturarvet: Att öka samverkan mellan digitala filmarkiv (VR 2021-2024)

Det förefaller paradoxalt: digitaliseringen av kulturarvssektorn är i full gång, men ändå riskerar stora delar av det svenska filmarvet att falla i glömska. Syftet med detta projekt är att undersöka hur vi kan ta del av ett filmarv som har hamnat utanför de nationella filmarkivens fokus, både ifråga om insamling, bevarande och tillgängliggörande. Mitt projekt kommer att granska de möjligheter och utmaningar som samverkan mellan Filmarkivet.se och mindre svenska filmarkiv innebär.

Projektet genomförs i samverkan med Filmarkivet.se (Svenska Filminstitutet, Stockholm), filmform: The Art Film and Video Archive (Stockholm), Kulturparken Småland, SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images (Göteborg) och The Face of Aids Film Archive (Stockholm).

 

Elin Wägner och filmen (2018-2025)

Elin Wägner var författare, rösträttskämpe, feminist, pacifist och ekokritiker. Att hon också var en kvinnlig pionjär inom svensk film har sällan uppmärksammats. Elin Wägner var involverad i filmskapandet på många olika sätt från 1910- till 1940-talet: hon har spelat, skrivit manus och hennes romaner har blivit film. 

Projektet har två mål: att lyfta fram Elin Wägners betydelse för svensk filmhistoria och att studera adaptioner som konstnärlig process från manusutkast till film.

Projektet genomförs i samverkan med Elin Wägner Sällskapet och Nordic Women in Film. Den finansieras av IMS, LNUs spetsforskningscentrum för intermediala och multimodala studier, med stöd från Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet.

 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/dagmars-forskning-tecknar-bilden-av-elin-wagner-som-filmskapare/

http://www.nordicwomeninfilm.com/elin-wagner-och-filmen/

 

 

Att minnas AIDS-epidemin 

Dessutom ingår jag i LNUs forskarnätverk kring Face of Aids-arkivet i Stockholm. Till arkivets hemsida har jag kurerat en virtuell utställning om global Aids-aktivism utifrån Staffan Hildebrands filmer från Face of Aids-arkivet.

https://faceofaids.ki.se/activists-around-world

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/forskare-inom-filmvetenskap-visar-ny-sida-av-aidsaktivismen/

 

Avslutade forskningsprojekt:

Att tillgängliggöra filmarvet: att skapa och omförhandla kollektiva minnen i digitaliseringens tid (2019-2020)

Hur hanterar arkiven utmaningen att aktualisera filmarvet för dagens publik utan att bortse från dess status som historisk källa? Projektet diskuterar hur sökbegrepp, metadata, databasens design och nya katalogtexter skapar nya tolkningsramar för vårt audiovisuella kulturarv.

Projektet har finansierats av LNUs spetsforskningscentrum IMS - intermediala och multimodala studier och har genomförts i samverkan med bildwechsel (Hamburg), filmarkivet.se (Svenska Filminstitutet, Stockholm), SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images (Göteborg) och The Lesbian Home Movie Project (Maine).

 

"Den rörliga bildens kulturarv. Mångfald och minne i digitala filmarkiv" (Vetenskapsrådet 2016-2018).

I detta projekt har jag undersökt hur Svenska Filminstitutet (SFI) och British Film Institute (BFI) bidrar till att skapa ett kulturarv som tar vara på samhällets mångfald. Vilken roll spelar filmarkiv för vårt kulturella minne? Hur når arkiven en ny publik när filmer tillgängliggörs via digitala plattformar? Vilken roll spelar etiska och rättsliga frågor? 

Uppdrag

Medlem av Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och dess ledningsgrupp.

International fellow vid Memory-Studies-Platform vid Goethe Universität i Frankfurt/Main.

Medlem av redaktionsrådet för Journal of Scandinavian Cinema (intellect).

 

Medlem av:

EFA (European Film Academy)

NECS (European Network for Cinema and Media Studies)

MSA (Memory Studies Association)

GfM (Gesellschaft für Medienwissenschaft)

IAMHIST (International Association for Media and History)

ACHS (Association of Critical Heritage Studies)

Kinemathek Hamburg e.V.

 

 

Ledare för arbetsgruppen Media and Cultural Memory inom NECS (European Network for Cinema and Media Studies)

Ledare för arbetsgruppen "MSA Nordic" inom Memory Studies Association. 

Ledamot av Rådet för filmarvsfrågor vid Svenska Filminstitutet på uppdrag av Kulturdepartementet.

Styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))