Dagmar Brunow

Universitetslektor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
+46470767841
Spara kontaktuppgifter

Jag är lektor i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet och har undervisat här sedan flera år tillbaka. Min forskning kretsar framför allt kring migration och minne, feministisk experimentalfilm, konstnärliga och politiska videokollektiv och deras arkivpolitik, kring queer cinema och transnationellt filmskapande.

Jag disputerade vid Hamburgs universitet med en avhandling om mediala minnesstudier. I den studerar jag hur medier konstruerar och präglar vårt kulturella minne. Jag har undersökt hur minnen konstrueras - respektive omförhandlas - inom dokumentärfilm, essäfilm, video och digitala medier. En viktig frågeställning har varit hur hegemoniska minnen kan utmanas utan att de olika filmskaparna hamnar i essentialistiska identitetspositioner.I avhandlingen teoretiserar jag kring tre koncept inom minnesstudier (memory studies): remediering, arkiv och transkulturalitet.

Undervisning

Jag har undervisat i filmvetenskap sedan 1999 vid olika universitet och högskolor (Växjö, Lund, Halmstad), bl a Filmens historia, World Cinema, Europeisk film, Dokumentärfilm; Film, genus och etnicitet samt handlett uppsatser. Jag har även regelbundet undervisat i genusvetenskap vid Södertörns Högskola.

Distanskursen "Att forska med film som redskap" utvecklade jag tillsammans med Anna Sofia Rossholm. Den ges i samverkan med Akademin Valand i Göteborg from vt18. I den utforskas videoessän som metod för akademisk publicering, som teoretisk instrument och som verktyg för konstnärlig forskning.

Forskning

Aktuella forskningsprojekt är:

1) VR-projekt "Den rörliga bildens kulturarv. Mångfald och minne i digitala filmarkiv" (2016-2018)

Inom ramen för mitt VR-projekt undersöker jag hur Svenska Filminstitutet (SFI) och British Film Institute (BFI) bidrar till att skapa ett kulturarv som tar vara på samhällets mångfald.

2) Elin Wägner och filmen 

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/dagmars-forskning-tecknar-bilden-av-elin-wagner-som-filmskapare/

http://www.nordicwomeninfilm.com/elin-wagner-och-filmen/

3) Dessutom ingår jag i LNUs forskarnätverk kring Face of Aids-arkivet i Stockholm. Till arkivets hemsida har jag kurerat en virtuell utställning om global Aids-aktivism utifrån Staffan Hildebrands filmer från Face of Aids-arkivet.

https://faceofaids.ki.se/activists-around-world

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/forskare-inom-filmvetenskap-visar-ny-sida-av-aidsaktivismen/

Uppdrag

Jag har varit medgrundare och styrelsemedlem av filmvet.se, Sveriges nationella förbund för filmvetarna som numera är en del av NECS (European Network for Cinema and Media Studies). Sedan 2012 är jag ledare för NECS-arbetsgruppen Media and Cultural Memory som jag också har grundat. Dessutom tillhör jag det internationella forskarnätverket Collegium of African American Research (CAAR) samt International Society for Intermedial Studies (ISIS). Regelbundet deltar jag i sammankonster av internationella forskningsmiljöer inom Memory Studies: MYMEM (National Myths and Collective Memory in a Transnational Age) samt COST-Action ISTME (In Search of a Transcultural Memory in Europe). Jag är även International fellow vid Memory-Studies-Platform vid Goethe Universität i Frankfurt/Main. Mellan 2008 och 2011 var jag en del av forskningsmiljön Kontext & kulturgränser vid Högskolan i Halmstad. 

Vid LNU tillhör jag sedan 2012 Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies. Dessutom är jag medlem av redaktionsrådet för Journal of Scandinavian Cinema (intellect).

Sedan 2017 är jag styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet.

Jag är sedan 2017 även ledamot (suppleant) av Rådet för filmarvsfrågor vid Svenska Filminstitutet på uppdrag av Kulturdepartementet.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Bok (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))