Dagmar Brunow

Dagmar Brunow

Professor
Institutionen för film och litteratur Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Professor i filmvetenskap.

Jag undervisar, forskar och samverkar i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet. 2016 anställdes jag som lektor, 2019 blev jag utnämnd till docent, 2022 befordrad till professor.

Mina forskningsintressen är: film och kulturellt minne, filmarkiv och kulturarv, digitalisering av filmarvet, dokumentär- och essäfilm, videokollektiv och deras historia, experimentfilm, queerfilm och feministiskt filmskapande.

Jag har en bakgrund inom kulturbranschen. Som litteraturöversättare har jag översatt ett 40-tal böcker från svenska till tyska, mest barn- och ungdomslitteratur, men även filmlitteratur. Jag har översatt spel (Mulle Meck) och filmer. Jag har även varit verksam på radio, i redaktionen och som moderator, har arbetat som informatör, har jobbat för kvinnors lika villkor inom musikbranschen och har länge varit medlem av programgruppen för Hamburgs Queer Film Festival.

Vid Linnéuniversitetet tillhör jag spetsforskningsgruppen LNUC Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och ingår i ledningsgruppen.

 

Undervisning

För närvarande undervisar jag mest på grundkurserna och på master/magisternivå samt examinerar uppsatser.

Aktuellt undervisar jag två kurser som ingår i den internationella mastern i Digital Humanities: Film, archive and digital culture samt Film as a Research Tool/Att forska med film som redskap. Kursen, som jag utvecklat tillsammans med Anna Sofia Rossholm, har getts i samverkan med Akademin Valand i Göteborg sedan 2018. I den utforskas videoessän som metod för akademisk publicering, som teoretisk instrument och som verktyg för konstnärlig forskning.

Jag undervisar även den årliga workshopen som ges i samband med EUFA - European University Film Award (eufa.org). En jury av 26 studenter från 26 europeiska länder utser pristagaren som tillkännages under European Film Awards ceremonin i december varje år. Det är LNU som utser Sveriges representant i EUFA-juryn.

Jag har undervisat i filmvetenskap sedan 1999 vid olika universitet och högskolor (Växjö, Lund, Halmstad) samt handlett och examinerat uppsatser. Jag har varit kursansvarig för Samtida filmproduktion och –distribution, Filmens historia, World Cinema, Europeisk film, Dokumentärfilm, Film, arkiv och digital kultur, Representations of HIV/AIDS in Moving Images; Filmteori; Film, genus och etnicitet. Jag har även regelbundet undervisat i genusvetenskap vid Södertörns Högskola.

Forskning

Samtliga av mina aktuella forskningsprojekt genomförs inom LNUs spetsforskningscentrum IMS - intermediala och multimodala studier.

 

Det förlorade kulturarvet: Att öka samverkan mellan digitala filmarkiv (VR 2021-2024, huvudsökande)

Det förefaller paradoxalt: digitaliseringen av kulturarvssektorn är i full gång, men ändå riskerar stora delar av det svenska filmarvet att falla i glömska. Syftet med detta projekt är att undersöka hur vi kan ta del av ett filmarv som har hamnat utanför de nationella filmarkivens fokus, både ifråga om insamling, bevarande och tillgängliggörande. Mitt projekt kommer att granska de möjligheter och utmaningar som samverkan mellan Filmarkivet.se och mindre svenska filmarkiv innebär.

Projektet genomförs i samverkan med Filmarkivet.se (Svenska Filminstitutet, Stockholm), filmform: The Art Film and Video Archive (Stockholm), Kulturparken Småland, SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images (Göteborg) och The Face of Aids Film Archive (Stockholm).

Astrid Lindgren: Storyworlds and Screenplays (2023)

Detta projekt belyser en okänd sida av Astrid Lindgrens: hennes roll som manusförfattare. Det ägnar sig åt arkivstudier kring manusutvecklingen av Pippifilmerna och anlägger ett transmedialt perspektiv på adaptionsprocessen.

Barbro Alving (Bang) som manusförfattare (2022- )

Detta filmhistoriska forskningsprojekt ägnar sig åt Bangs roll som manusförfattare och manuskonsult i den svenska filmindustrin på 30- och 40-talet. Projektet ingår i NOS-HS nätverket "Feminist film history in Scandinavia: new approaches, methodologies, and connections" och genomförs i samverkan med Nordic Women in Film.

Elin Wägner och filmen (2018-2025, huvudsökande)

Elin Wägner var författare, rösträttskämpe, feminist, pacifist och ekokritiker. Att hon också var en kvinnlig pionjär inom svensk film har sällan uppmärksammats. Elin Wägner var involverad i filmskapandet på många olika sätt från 1910- till 1940-talet: hon har spelat, skrivit manus och hennes romaner har blivit film. 

Projektet har två mål: att lyfta fram Elin Wägners betydelse för svensk filmhistoria och att studera adaptioner som konstnärlig process från manusutkast till film.

Projektet genomförs i samverkan med Elin Wägner Sällskapet och Nordic Women in Film. Den finansieras av IMS, LNUs spetsforskningscentrum för intermediala och multimodala studier, med stöd från Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjande av filmhistorisk verksamhet.

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/dagmars-forskning-tecknar-bilden-av-elin-wagner-som-filmskapare/

http://www.nordicwomeninfilm.com/elin-wagner-och-filmen/

 

Avslutade forskningsprojekt:

Att minnas AIDS-epidemin (forskarnätverk, medsökande)

Dessutom ingår jag i LNUs forskarnätverk kring Face of Aids-arkivet i Stockholm. Till arkivets hemsida har jag kurerat en virtuell utställning om global Aids-aktivism utifrån Face of Aids-arkivet.

https://faceofaids.ki.se/activists-around-world

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2018/forskare-inom-filmvetenskap-visar-ny-sida-av-aidsaktivismen/

 

Att tillgängliggöra filmarvet: att skapa och omförhandla kollektiva minnen i digitaliseringens tid (2019-2020, huvudsökande)

Hur hanterar arkiven utmaningen att aktualisera filmarvet för dagens publik utan att bortse från dess status som historisk källa? Projektet diskuterar hur sökbegrepp, metadata, databasens design och nya katalogtexter skapar nya tolkningsramar för vårt audiovisuella kulturarv.

Projektet har finansierats av LNUs spetsforskningscentrum IMS - intermediala och multimodala studier och har genomförts i samverkan med bildwechsel (Hamburg), filmarkivet.se (Svenska Filminstitutet, Stockholm), SAQMI - The Swedish Archive for Queer Moving Images (Göteborg) och The Lesbian Home Movie Project (Maine).

 

"Den rörliga bildens kulturarv. Mångfald och minne i digitala filmarkiv" (Vetenskapsrådet 2016-2018, huvudsökande).

I detta projekt har jag undersökt hur Svenska Filminstitutet (SFI) och British Film Institute (BFI) bidrar till att skapa ett kulturarv som tar vara på samhällets mångfald. Vilken roll spelar filmarkiv för vårt kulturella minne? Hur når arkiven en ny publik när filmer tillgängliggörs via digitala plattformar? Vilken roll spelar etiska och rättsliga frågor? 

Uppdrag

 • Medlem av Linnaeus University Centre for Intermedial and Multimodal Studies (IMS) och dess ledningsgrupp. Ledare av forskningsgruppen IMS Memory.
 • International fellow vid Memory-Studies-Platform vid Goethe Universität i Frankfurt/Main.
 • Medlem av redaktionsrådet för Journal of Scandinavian Cinema (intellect).
 • Ledare för arbetsgruppen Media and Cultural Memory inom NECS (European Network for Cinema and Media Studies)
 • Styrgruppsmedlem och grundare av "MSA Nordic" inom Memory Studies Association. 
 • Ledamot av Rådet för filmarvsfrågor vid Svenska Filminstitutet på uppdrag av Kulturdepartementet.
 • Styrelseledamot i Elin Wägner-sällskapet.
 • Styrelseledamot i Riksföreningen Folkets Bio (suppleant).

 

Medlem av:

 • EFA (European Film Academy) - med rösträtt
 • NECS (European Network for Cinema and Media Studies)
 • MSA (Memory Studies Association)
 • GfM (Gesellschaft für Medienwissenschaft)
 • Kinemathek Hamburg e.V.

 

Publikationer

Publikationer i urval

Bok (Referee­granskat)

Bok (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Referee­granskat)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))