Forskning

Dan-Olof Rooths forskning är i huvudsak inriktad mot arbetsmarknadsekonomi, och speciellt på olika former av diskriminering vid anställning. I denna forskning har såväl nationalekonomiska som socialpsykologiska modeller använts för att förklara arbetsgivares diskriminerande beteende. På senare tid har Dan-Olofs forskning även inriktats mot hälsoekonomi och politisk ekonomi.

Rooth driver ytterligare två projekt som har en något annorlunda inriktning. I det ena undersöks hur arbetslösa söker efter och får arbete. Skillnader i utfallet mellan inrikes och utrikes födda är i fokus. I det andra projektet undersöks skillnader i arbetsmarknadsutfall mellan män och kvinnor inom akademin.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Övrigt (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))