Dan Alkenäs

Dan Alkenäs

Universitetslektor
Institutionen för musik och bild Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetslektor i musik på konstnärlig grund, och är utbildad vid IE-utbildningen och Musikerutbildningen vid Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs universitet. Utöver arbetet på universitetet är jag även verksam som frilansande kompositör, arrangör och musiker.

Undervisning

Min undervisning berör främst piano, metodik, musikteori och arrangering. Jag är också ansvarig för kurser i songwriting, låttextförfattande, musikjuridik och företagsekonomi för musiker.

Forskning

I mitt lektorsuppdrag ingår konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete i musik. Sedan hösten 2015 är jag doktorand på halvtid vid Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Doktorandutbildningen är inom disciplinen Musikpedagogik. I avhandlingsarbetet utforskar jag kollaborativ komposition i samarbete med barn, ett arbete som innefattar såväl konstärliga som vetenskapliga teorier och metoder.

Uppdrag

Jag är ledamot i ledningsgruppen för Musikmakarna, en YH-utbildning i Songwriting. Vidare ingår jag i utvecklingsgruppen för konstnärlig verksamhet vid Institutionen för Musik och Bild.

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))