Daniel Bjärsholm

Daniel Bjärsholm

Universitetslektor, PREFEKT
Institutionen för idrottsvetenskap Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lärare och forskare i idrottsvetenskap, samt för närvarande prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap.

Undervisning

Huvuddelen av min undervisning är inom utbildningsprogrammet Coaching och Sport Management (CSM) där jag handleder studenter och föreläser om idrottens organisering, idrottens kommersialisering, och idrottens roll i samhället med särskilt fokus på socialt ansvarstagande inom idrott (t.ex. socialt entreprenörskap inom idrott och CSR). Utöver detta sker undervisning även inom ramen för polisutbildningen, ämneslärarprogrammet (Idrott och hälsa) och institutionens masterprogram.

Forskning

Min forskning handlar mestadels om idrottens roll i samhället med tonvikt på socialt ansvarstagande inom idrott, i synnerhet har forskningen fokuserat på socialt entreprenörskap inom idrott. Andra forskningsintressen utgörs av poliser och polisstudenters fysiska förmåga och hälsa, idrottscoaching, idrottshistoria, idrottspedagogik och hållbar idrott utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.

Forskningen är publicerad i ett antal olika internationella vetenskapliga (peer-review) tidskrifter, som exempelvis Journal of Sport Management, European Sport Management Quarterly, European Journal for Sport and Society och International Journal of the History of Sport. Därtill har jag publicerat ett antal bokkapitel i olika antologier publicerade av Routledge och Palgrave MacMillan. Vidare har jag agerat som reviewer åt flera internationella tidskrifter och bokförlag, bland annat European Sport Management Quarterly, Sport Management Review, Scandinavian Sports Studies Forum och Routledge.

Uppdrag

I dagsläget innehar jag ett antal olika uppdrag:

  • Prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet.
  • Ledamot i Rådet för utbildning och forskning i polisiärt arbete, Linnéuniversitetet.
  • Ordförande i utbildningskommittén för Handbollförbundet Syd.

Tidigare har jag bland annat haft följande uppdrag:

  • Biträdande prefekt vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2022.
  • Programledare för det idrottsvetenskapliga kandidatprogrammet Coaching och Sport Management vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2019–2022.
  • Ledamot i utbildningsrådet vid Fakulteten för samhällsvetenskap, Linneuniversitetet, 2020–2022.
  • Ordförande i utbildningsrådet vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2020–2022.
  • Internationaliseringsansvarig vid Institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 2018–2021.
  • Administrativt ansvarig (2018) och konsult (2019–2020) vid organiseringen av internationella konferenser som anordnats av organisationen European Association of Sport Management.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Proceedings (redaktörskap) (Referee­granskat)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)