Daniel Holm

Daniel Holm

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
23096, Hus Radix, Kalmar
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Master i sociologi och magister i statsvetenskap.
Arbetat som socialsekreterare inom försörjningsstöd, samt projektledare för forsknings- och utvecklingsprojekt om barn och unga i ekonomisk utsatthet.

Intresserar mig dock särskilt av det rent sociologiska perspektivet.

Undervisning

Undervisar i sociologi, förvaltnings- och socialpolitik. Kursansvar för 1SA605 och 1SA615.

Forskning

Mina forskningsintressen rör socialpolitik i allmänhet och försörjningsstöd i synnerhet. Fokus här är på försörjningsstöd som ett kontrollmedel genom maktutövning och konsekvenserna det har på individer i ekonomisk utsatthet. Främst gällande barn och unga, med hänsyn till barnperspektivet.

Drivit ett forskningsprojekt om barn och ungas perspektiv av ekonomiskt bistånd. En kvalitativ studie med intervjuer av barn och unga i en kommun i Småland som också kretsar kring barnperspektivet och dess utveckling i relation till barnkonventionens inträde.

Tidigare avslutat pilotprojekt som kretsar för jämställdhetsuppdraget inom högskolor och universitet (JiHU), vid Högskolan Väst.

Uppdrag

Studierektor vid institutionen för socialt arbete sedan 2021-12-01.

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)