Daniel Holm

Daniel Holm

Universitetsadjunkt
Institutionen för socialt arbete Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Studierektor vid institutionen för Socialt arbete.

Sociolog och statsvetare med intresse för dess tvärsnitt. Vilket jag lagt fokus på i form utav socialpolitik. Det är främst dessa tre ämnen jag undervisar inom under socionomprogrammet.

Arbetat vid Campus Västervik FoU som projektledare inom ämnen som jämställdhetsintegrering inom akademin, samt barn och unga i ekonomisk utsatthet.

Tidigare arbetat som socialsekreterare vid Göteborg stad, där jag handlagt ärenden inom ekonomiskt bistånd.

Undervisning

Ansvarar under höstterminer för socionomprogrammets första termin.

1SA600 som kursansvarig samt undervisar inom människors levnadsvillkor.

Kursansvar för 1SA605 om förvaltnings- och välfärdspolitik, där jag också undervisar i kursens båda delar.

Kursansvar för 1SA610 i det sociologiska blocket, där jag undervisar om makt och organisationer.

Tidigare haft kursansvar för 1SA615 om Kommunikation, bemötande och ledarskap.

Forskning

Mina forskningsintressen rör socialpolitik i allmänhet och försörjningsstöd i synnerhet. Fokus här är på försörjningsstöd som ett kontrollmedel genom maktutövning och konsekvenserna det har på individer i ekonomisk utsatthet. Främst gällande barn och unga, med hänsyn till barnperspektivet.

Drivit ett forskningsprojekt om barn och ungas perspektiv av ekonomiskt bistånd. En kvalitativ studie med intervjuer av barn och unga i en kommun i Småland som också kretsar kring barnperspektivet och dess utveckling i relation till barnkonventionens inträde.

Tidigare avslutat pilotprojekt som kretsar för jämställdhetsuppdraget inom högskolor och universitet (JiHU), vid Högskolan Väst.

Uppdrag

Studierektor vid institutionen för socialt arbete sedan 2021-12-01.

Publikationer

Rapport (Övrigt veten­skapligt)