Daniel Lundin

Daniel Lundin

Forskare
Institutionen för biologi och miljö Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild
Jag jobbar med datorbaserade analyser inom mikrobiell ekologi. Mina studier bygger för det mesta på DNA-sekvensering (metagenom, metatranskriptom och amplikon) av prover tagna i naturen eller genom experiment, i syfte att bättre beskriva mikrobers roll i naturen.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)