Daniel Ocic Ihrmark

Daniel Ocic Ihrmark

Doktorand
Institutionen för språk Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om hur datoriserade verktyg som används i språkvetenskapliga kartläggningar kan anpassas för bruk i gymnasieskolans undervisning i Engelska. Fokuset ligger på corpus-lingvistisk metodik i kombination med didaktik, samt hur den typ av diagnostisk data metodiken producerar kan komma till användning för formativ bedömning och lektionsplanering.

Jag sysslar också med Digital Humaniora inriktad mot litteraturvetenskap, där jag tittar på lingvistiska trender, stylometrik och representation i text. Mitt arbete handlar om författare från Amerikas 1920-tal och Jazzåldern, exempelvis F. Scott Fitzgerald och Ernest Hemingway. Jag är även mycket intresserad av H. P. Lovecrafts litteratur och hur dess språkbruk förts över till moderna iterationer i exempelvis brädspel, spel och film.

Slutligen är jag involverad i forskning kring språkanvändning på social media, framförallt Twitter. Mitt intresse här ligger i hur användare drar nytta av de olika språk som är dem tillgängliga i skapandet av identitet och som uttryck för kultur och sub-kultur.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)