Daniel Sundberg

Daniel Sundberg

Professor
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
+46470708957
+46734222315
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Daniel Sundberg – forskare och lärare inom området läroplansteori och didaktik. Ansvar för forskningsmiljön LINNAEUS-SITE (Studies in Teaching, Curriculum and Evaluation). Huvudredaktör för Pedagogisk Forskning i Sverige, www.pedagogiskforskning.se

Undervisning

- Läroplansteori och didaktik i lärarprogrammen

- Styrning, ledning och utveckling av skolan i rektorsprogrammet

- Pedagogik som vetenskap på avancerad nivå

- Pedagogik som vetenskap, läroplansteori och forskningsöversikter på forskarnivå

Forskning

Forskningsområdena är framförallt (1) skolforskning och utbildningsvetenskap/pedagogik som vetenskap, (2) utbildningsreformer och läroplaner, (3) undervisning och lärande.

Bedriver för närvarande forskning kring läroplanerna Lgr11 och Gy 2011. Några nyckelfrågor är: Hur ser den svenska läroplansutvecklingen ut i ett internationellt perspektiv? I vilka avseenden följer den svenska skolan internationella policytrender och vilken betydelse spelar nationella, kulturella pedagogiska traditioner i skolans utveckling? Vad vet vi om hur skolreformer implementeras och påverkar skolans inre arbete? Hur kan robust kunskap om förändringsprocesser och utfall utvecklas?

Arbetar också med forskningsöversikter om skolan och med att utveckla bryggor mellan forskning och skolutveckling.

NYA BÖCKER

Aktuell med boken "Utmärkt ledarskap i skolan - Forskning om leda för elevers måluppfyllelse (Håkansson & Sundberg, 2018). Det är den tredje boken i serien av forskningsöversikter kring svensk skola och vänder sig till yrkesverksamma, skolintresserade med aktuell forskning (Utmärkt undervisning, Utmärkt Skolutveckling).

Den svenska läroplansreformen från 2011 analyseras och sammanfattas i sin helhet i ny antologi:

Transnational Curriculum Standards and Classroom Practices - The New Meaning of Teaching. London: Routledge, 2017 (red. Ninni Wahlström & Daniel Sundberg).

Teachers Matter - But How? (eds. Alvunger, Sundberg & Wahlström), London: Routledge, 2018

Uppdrag

Sakkunnig expert åt bl.a. Universitetskanslersämbetet, Skolverket, Skolinspektionen, Vetenskapsrådet, Utbildningsdepartementet, Riksrevisionen, Europa kommissionens FP7 - Science in Society, CERI/OECD, SKL, Kunnskapsdepartementet (Norge), sakkunnig expert i den norska skolkommissionen "Fremtidens skole".

Film: Efter PISA-undersökningen - vägar framåt för den svenska skolan

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Rapport (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel, recension (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))