Daniel Toll

Universitetsadjunkt
Institutionen för datavetenskap och medieteknik Fakulteten för teknik
+46480497709
14076, Hus Magna, Kalmar
Spara kontaktuppgifter
Håller kurser i bland annat PHP och Spelprogrammering.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)