Profilbild

Darek Haftor

Professor
Institutionen för informatik Fakulteten för teknik
+46470708836
+46706561380
Spara kontaktuppgifter Ladda ner högupplöst bild

Dr. Darek M. HAFTOR (tidigare D.M. Eriksson) är professor i Informatik vid Linnéuniversitetet. Han är grundare till, och forskningsledare för, 'Gunilla Bradley Centrum för Digitala Affärer' som är en sammanslutning av forskare från olika institutioner och bedriver forskning inom temat digitala affärer. Dareks expertis fokuserar på hur användandet av digitala teknologier kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande. Darek leder en portfölj med forskningsprojekt inom detta tema, föreläser för studenter samt förser med konsultation till företagsledare i Sverige och utomlands.

Darek har cirka 15 års erfarenhet från yrkesutövandet i näringslivet, i varierande positioner och branscher, i Norden, Europa, Mellanöstern och USA, där den röda tråden har varit att skapa värde från information och dess digitala teknologier. Darek har studerat olika discipliner, från matematik och statistik, datologi och informatik, via industriell- och företagsekonomi, till psykologi, sociologi och filosofi, vid olika universitet i Sverige, Europa och Nordamerika.

Darek försvarade sin doktorsexamen i industriell organisation vid Chalmers tekniska högskola och har haft tjänster vid flera svenska universitet, samt föreläst vid MBA-utbildningar i Sverige och utomlands. Han tjänstgjorde som 'Director of Executive Education' vid Stockholm Business School, och som 'Centre Director of Stockholm School of Entrepreneurship', båda vid Stockholms universitet. Darek har tjänstgjort som redaktör och granskare för flera etablerade vetenskapliga tidskrifter, bland annat 'Information & Management' och 'Cybernetics & Human Knowing'.

Hans arbete har blivit belönat med bland annat 'The Sir Geoffrey Vickers Memorial Award' från 'International Society for the Systems Sciences' samt 'The President's Achieving Excellence Award' från 'Wyeth Corporation', båda USA. Dareks forskningsarbete har bland annat resulterat i en modell för analys av underliggande samhälleliga normer vid digitalisering av verksamheter, en modell för hur information ger upphov till komplexitet i verksamheter, en modell för hur människans tidsdistorsion ger upphov till gömda kostnader i verksamheter och blir till en central kostnad för digitala verksamheter, samt en modell vägleder digitalisering av affärmodeller.

Dareks nuvarande forskning fokuserar på digitala affärer, dess ekonomiska värdeskapande, samt framgångsfaktorer och utmaningar.

Undervisning

Digitala affärsstrategier, digitala affärsmodeller, digital ekonomi

Forskning

Digitala affärer, dess ekonomiska värdeskapande, samt framgångsfaktorer och utmaningar

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Proceedings (redaktörskap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))