David Brunt

David Brunt

Seniorprofessor
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

David Brunts främsta forskningsintresse är olika aspekter av boende för personer med psykisk funktionsnedsättning. Hans fokus har dels legat på den psykosociala miljön skapad av boende, dels på personal i dessa boendeenheter och dels på den fysiska miljön. Vårdande och stödjande handlingar i kommunala och privatägda kollektiva boenden har också varit ett intresse.

Film: Från mentalsjukhus till eget boende

David Brunts forskning handlar om boende för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Film: Från mentalsjukhus till eget boende