Arbetar med:

Anläggningshantering

Ekonom för Lokal- och Serviceavdelningen

Ekonom för kansliet för lärarutbildningen