David Calås

David Calås

Universitetslektor
Institutionen för management Ekonomihögskolan
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är lektor i företagsekonomi med inriktning mot organisation vid Ekonomihögskolan. I min forskning fokuserar jag på organisering och entreprenörskap på kulturens fält. Jag disputerade 2023 med avhandlingen Entrepreneurship as Organizing Desire där jag arbetat med Pierre Bourdieu's sociologiska ramverk samt "philosophies of desire" för att utforska entreprenöriella praktiker. Studien handlar om skapandet av en privat konsthallssatsning.

AACSB accredited

Vi är kvalitetscertifierade

Ekonomihögskolan och Linnéuniversitetet är ackrediterade av The Association to Advance Collegiate Schools of Business; AACSB. 

Läs mer om AACSB

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)