David Stigson

David Stigson

Samverkansrådgivare
Avdelningen för externa relationer
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Arbetar med delar av Linnéuniversitetets strategiska utvecklingsprocesser i syfte att stärka våra förutsättningar kring samverkan med samhällets olika aktörer, näringsliv, offentlig- och idéburen sektor, med målet att bygga långsiktiga och ömsesidigt gynnande relationer och samarbeten.

Publikationer

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))