Forskning

I min forskning undersöker jag hur nya perspektiv på det förgångna, grundade på uppdragsbaserad maritim arkeologi, kan tillgängliggöras genom digitala visuella lösningar. En viktig målsättning är att se till att disciplinens teoretiska ramverk håller jämna steg med den explosionsartade utvecklingen av ny tillgänglig teknik.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)