Desirée Fristedt

Desirée Fristedt

Universitetsadjunkt
Institutionen för svenska språket Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag är universitetsadjunkt, studierektor för lärarlaget med inriktning förskola och doktorand i svenska språket med didaktisk inriktning.

Undervisning

För närvarande undervisar jag i och har kursansvar för kurser om barns språk-, läs- och skrivutveckling. Sedan flera år tillbaka genomför jag VFU-besök på lärarutbildningen, årskurs F–3.

Forskning

Mitt avhandlingsarbete rör skrivpraktiker i förskolans och skolans tidiga år.

Uppdrag

Jag är ansvarig för Språkverket ­– ett regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk som samlar yrkesverksamma lärare. Språkverket är ett av de skolnätverk som samordnas av Regionalt utvecklingscentrum, RUC.

Flera av mina uppdrag innebär att jag har projektansvar för och är delaktig i olika samverkansuppdrag och uppdragsutbildningar. Bland annat leder jag fortbildningsinsatser för Samverkan för bästa skola och för förskolor och skolor i enskilda kommuner.

Jag är studeranderepresentant i handledarkollegiet för språkvetenskap och fakultetsrepresentant i Skolsamordningsgruppen.

 

Publikationer

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))