Dick Sjöström

Dick Sjöström

Postdoktor
Institutionen för kemi och biomedicin Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

Jag undervisar för tillfället minimalt, men tidigare undervisning har främst inkluderat laborationshandledande på både kurslabb och forskningslabb, men också en del föreläsningar och seminarier i kurserna livets kemi, allmän kemi och biokemi.

Forskning

Jag är postdoktor i forskargruppen Host Response to Biomaterials. Vi studerar olika sätt att minimera oönskad aktivering av både det medfödda immunförsvaret och blodkoaguleringskaskaden vid kontakt med material som  kroppens blod och celler vanligen inte kommer i kontakt med.

Jag doktorerade inom protein design och experimentell modifiering (engineering) av proteiner, där vi studerade proteiner länkade till transferrinreceptorn transportsystem, både nativa och patogeners bindningsproteiner.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Manuskript (Övrigt veten­skapligt)