Jag är professor i nationalekonomi vid institutionen för nationalekonomi och statistik.

Forskning

Min forskning rör bland annat arbetsmarknadsekonomi, industriella relationer, könsskillnader på arbetsmarknaden och utvärdering av sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik.

Jag har varit involverad i arbetsmarknadsanalyser på både nationell och internationell nivå och deltagit i flera tvärvetenskapliga europeiska forskningsprojekt och expertnätverk. Jag har också varit koordinator för ett EU-projekt om arbetsvillkor över livscykeln. Jag ingår i forskargruppen Centre for Ageing and Lifecourse Studies.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, forskning­översikt (Övrigt veten­skapligt)

Övrigt (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Artikel, recension (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))