Dragana Grbavac

Dragana Grbavac

Universitetsadjunkt
Institutionen för didaktik och lärares praktik Fakulteten för samhällsvetenskap
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Verksam vid Linnéuniversitetet sedan 2011.

Undervisning

Dragana undervisar i UVK och FPO kurser inom förskollärarprogrammen LGFOR och LGFOP som ges av institutionen för Didaktik och lärarens praktik, DLP.

Kursansvarig för kurser VFU I, VFU III och VFU IV samt kursen Specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan.

Arbetar även med Samverkan för Bästa Skolan i rollen som handledare för rektorer och personal i  förskolan.

 

Forskning

Forskar inom området verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, VFU med fokus mot trepartssamtalets återkopplings praktik.

 

 

 

Uppdrag

Dragana är programansvarig för förskollärarprogrammet LGFOR som ges på campus heltid och sitter i programrådet för förskollärarexamen.

Studierektor för förskollärarprogrammet.

Projektansvarig för projektet Aktionsforskning i förskollärarutbildningen. Projekts syfte är att skapa förutsättningar för utvecklingsinriktade arbeten inom förskollärarutbildningen på Linnéuniversitetet.

https://lnu.se/forskning/forskningsprojekt/projekt-aktionsforskning-for-forskollararstudenter/

Arbetar med projektet Collaborative Online International Leraning, Coil i kursen Lek, lärande och omsorg 1FL402 mellan LNU och UCLL, campus Hasselt i Belgien.