Elaheh Jalilzadehazhari

Elaheh Jalilzadehazhari

Postdoktor
Institutionen för skog och träteknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Jag har en kandidatexamen i arkitektur från Iran. År 2009 flyttade jag till Sverige att fortsatta min utbildning med Masterutbildningen i Eco teknik och hållbar utveckling vid Mittuniversitetet samt Energioptimering vid Mälardalens högskola. Vidare har jag en doktorsexamen i hållbart byggnade. Syftet med doktorandprojektet var att öka byggnadens värde genom att förbättra inomhusmiljön, sänka energiförbrukningen och livscykelkostnaderna samtidigt.

Forskning

Min forskning riktar främst in sig på att förbättra regionala utvecklingspolicyer inom byggindustrin. En förbättrad regionalpolicy kan vara en källa till ekonomisk tillväxt antingen genom att utveckla innovativa metoder eller nya tekniker som stödjer anpassningen till framtida klimatförändringar och minimera de negativa följderna på regional nivå. Jag utvecklar en ny metod som stöd för beslutsfattande i byggprocesser. Metoden skapar förutsättningar för bättre samarbete mellan aktörer i byggprocessen. Vidare samarbetar jag med andra forskare att utveckla ett analytiskt ramverk till stöd för skoglig bioenergiutveckling.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, samman­läggning (Övrigt veten­skapligt)