Internationaliseringsansvarig med samordningsfunktion vid Fakulteten för teknik, med ansvar för lärarmobilitet, freemovers, kontakt med internationella partners, internationell marknadsföring, vision och strategi kring internationalisering. Medlem i Strategy & Management Expert Community vid EAIE, European Association for International Education.