Elena Vinci

Internationaliseringsansvarig
Fakultetskansliet för teknik Fakulteten för teknik
Spara kontaktuppgifter
Internationell koordinator med samordningsfunktion vid Fakulteten för teknik, med ansvar för student- och lärarmobilitet, freemovers, kontakt med internationella partners, internationell marknadsföring och strategi kring internationalisering. Ordförande i MOPILE Expert Community (Management of Programmes for Lifelong Education) vid EAIE, European Association for International Education.