Eleonor Marcussen

Eleonor Marcussen

Forskare
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Disputerade 2017 i sydasiatisk historia vid Heidelbergs universitet med avhandlingen Acts of Aid: The politics of relief and reconstruction in the aftermath of the 1934 Bihar-Nepal earthquake. Forskningen bedrevs i forskargrupp Cultures of Disaster: Shifting Asymmetries Between Societies, Cultures, and Nature from a Comparative Historical and Transcultural Perspective vid forskningscentret Cluster of Excellence 'Asia and Europe'.

Min första monografi Acts of Aid: Politics of Relief and Reconstruction in the 1934 Bihar–Nepal Earthquake (Cambridge University Press, 2022) är baserad på doktorsavhandlingen. Boken är tillgänglig som e-bok i Cambridge Core.
Recension av Joanna Simonow i H-Soz-Kult.  

Mina forskningsintressen rör samhällsfrågor relaterade till miljö och politik. Tidigare projekt behandlar risk, humanitära aktörer och civilsamhällets roll i naturkatastrofer, både i internationella nätverk och i Indien under modern tid. I mitt senaste projekt Tracks through nature – the railways and environmental consequences of colonial infrastructure in India, c. 1860-1870  (finansierat av Vetenskapsrådet) forskar jag om infrastruktur, naturresurser och miljöfrågor under järnvägens expansion i brittiska Indien.

Vid Linnéuniversitetet är jag medlem i Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies (LNUCC). Jag kom först i kontakt med centret som gästforskare och anställdes 2018 som postdoktor i projektet Huseby i Världen (finansierat av Kampradstiftelsen). Resultatet av min och kollegors forskning publiceras i antologin The Imperial Underbelly: Workers, Contractors, and Entrepreneurs in Colonial India and Scandinavia (Red. Gunnel Cederlöf; Routledge) under hösten 2022 (OpenAccess Gold).

Vid Linnéuniversitetet är jag programansvarig för masterprogrammet i Koloniala och postkoloniala studier. Inom programmet samordnar jag ett student- och lärarutbyten med Ashoka University i Indien (finansierat av UHR: Linnaeus-Palme Partnerskap 2020 och 2022).

Jag undervisar på kurserna Criticism and Theory: Current debates in the Humanities och Digital History: Methods, Resources and Ontologies och är kursansvarig för Postcolonial Encounters och Colonial histories and postcolonial theory: concurrences as historical methodology.

2019/20 var jag MWK-COFUND Fellow vid  Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies (Max-Weber-Kolleg Erfurt), Erfurt universitet i Tyskland. Andra längre vistelser som forskare inkluderar en vistelse som Junior Fellow, School of Ecology and Environment, Nalanda University (9 månader, 2013-2014), samt Research Intern, League of Nations Archives, UNOG (3 månader, 2011-2012).  

Innan jag kom till Linnéuniversitetet var jag anställd som Assistant Professor in History vid North South University i Dhaka, Bangladesh, 2017-2018, där jag främst undervisade i världshistoria.

Undervisning

Jag handleder inom sydasiatisk historia, kolonialhistoria, globalhistoria, miljöhistoria, postkolonial teori, samt ämnen som berör konfliktlösning, våld och fredprocesser, katastrofforskning och kriser i historieskrivningen. Vänligen kontakta mig vid frågor om handledning.

Tidigare undervisningserfarenhet har jag främst inom Världshistoria och sydasiatisk historia, teori, samt handledning av kandidatuppsatser i historia. 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel i tid­skrift (Övrigt veten­skapligt)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Artikel, recension (Övrigt veten­skapligt)

Konstnärlig output (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))