Eleonora Poggio

Eleonora Poggio

Forskare
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Undervisning

  • Jag brukar handleda och examinera uppsatser på B- och C-nivå.
  • Undervisar på Masterprogrammet i koloniala och postkoloniala studier.
  • Undervisar på Masterprogrammet i kulturvetenskaper.
  • Koordinerar forskarutbildningsseminariet i Global humaniora.

Forskning

Jag forskar om migration, social kategorisering, tillhörighetsregimer och identifiering i koloniala Latinamerika. Inom min forskning har jag också undersökt bildandet av en association mellan invandrare och protestantiskt kätteri i koloniala Mexiko, liksom simuleringsstrategier och olika former av motstånd. Jag har mestadels arbetat med att spåra hur främlingskategorin formades under 1500- och 1600-talen.

Jag har en doktorsexamen i historia från Pablo de Olavide-universitetet i Sevilla, Spanien, 2016 (finansierad av CSIC, spanska vetenskapsrådet). Min avhandling handlade om nederländsk, belgisk och tysk arbetskrafts- och handelsmigration i koloniala Mexiko.

För närvarande leder jag ett projekt om ekonomisk krigföring, där jag utforskar ekonomiska repressalier mot icke-spanska européer i de spanska kolonierna på 1600-talet (finansierat av Vetenskapsrådet).

Jag leder också ett VR-projekt om statens roll i bildandet av sociala tillhörighetskategorier i koloniala Latinamerika.

Jag deltar också i projektet Imperial Expansion and Intercultural Diplomacy: Treaty-making in Southeast Asia c. 1750-1920

Uppdrag

 

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)