Eleonora Poggio

Eleonora Poggio

Forskare
Institutionen för kulturvetenskaper Fakulteten för konst och humaniora
Spara kontaktuppgifter Ladda ner bild

Forskning

Jag forskar om migration, social kategorisering, tillhörighetsregimer och identifiering i koloniala Latinamerika. Inom min forskning har jag också undersökt bildandet av en association mellan invandrare och protestantiskt kätteri i koloniala Mexiko, liksom simuleringsstrategier och olika former av motstånd. Jag har mestadels arbetat med att spåra hur främlingskategorin formades under 1500- och 1600-talen.

Jag har en doktorsexamen i historia från Pablo de Olavide-universitetet i Sevilla, Spanien, 2016 (finansierad av CSIC, spanska vetenskapsrådet). Min avhandling handlade om nederländsk, belgisk och tysk arbetskrafts- och handelsmigration i koloniala Mexiko.

För närvarande har jag ett projekt om ekonomisk krigföring, där jag utforskar ekonomiska repressalier mot europeiska invandrare i de spanska kolonierna under 1600-talet (finansierat av VR, Vetenskapsrådet). Jag har också fått ett nytt VR-projekt om statens roll i bildandet av sociala tillhörighetskategorier i koloniala Latinamerika.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Licentiat­avhandling, monografi (Övrigt veten­skapligt)