Jag är doktorand i socialt arbete med en tidigare licentiatexamen i välfärd och socialvetenskap.

Forskning

Min forskning kretsar kring hur unga ser på sig själva som kunskapssubjekt och hur de relaterar till och navigerar i olika inkluderings- och exkluderingsprocesser. Jag har bland annat fokuserat på religion och språkligt kapital i arbete med unga kvinnor/flickor som flytt till Sverige, så kallade 'ensamkommande flyktingbarn'. Just nu arbetar jag inom ramen för ett forskningssamarbete med Jönköpings kommun med fokus på rättigheter och inkludering bland unga i särskilt prioriterade områden.