Undervisning

Mitt undervisningsområde är ekonomistyrning, med särskilt fokus på styrning inom offentliga organisationer. Undervisningen är nära relaterad till forskningen och sker främst på kandidat- och magisternivå inom områdena cost accounting, prestationsmätningar och processorienterad verksamhetsstyrning.

Vidare är jag fördjupningsansvarig för controllerfördjupningen på civilekonomprogrammet.

Forskning

Mitt forskningsområde är ekonomistyrning, med särskilt fokus på styrning inom offentliga organisationer. Forskningen bedrivs inom ramen för forskningscentret Centre for Management Accounting Research (CMAR) och Forum för Professionsforskning vid Linnéuniversitetet.

Mer specifikt har min forskning riktats mot beteendeaspekter av styrning och hur nya styrverktyg påverkar och påverkas av den kontext som det förs in i. Mitt empiriska intresse har primärt varit hälso- och sjukvård.

Teoretiskt har jag intresserat mig för nyinstitutionell teori, översättning, diffusion och aktörnätverksteori, professionsteori och mer generellt teorier om offentlig styrning.

Publikationer

Artikel i tid­skrift (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Referee­granskat)

Kapitel i bok, del av antologi (Referee­granskat)

Artikel, forsknings­översikt (Referee­granskat)

Konferens­bidrag (Övrigt veten­skapligt)

Bok (Övrigt veten­skapligt)

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt veten­skapligt)

Doktors­avhandling, mono­grafi (Övrigt veten­skapligt)

Rapport (Övrigt veten­skapligt)

Samlings­verk (redaktör­skap) (Övrigt veten­skapligt)

Artikel i tid­skrift (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Konferens­bidrag (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))

Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt (populär­vetenskap, debatt))